ค้นพบวิธีสร้างความแตกต่างของเรา

ช็อปสินค้าของเราได้ที่
หน้าร้านออนไลน์ของบ๊อชที่ ลาซาด้า

พบปะกับผู้ร่วมสร้างความแตกต่าง

พบปะกับผู้ร่วมสร้างความแตกต่าง

"ทีมที่หลากหลายของเรามุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างให้กับคุณภาพชีวิตของผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม "

คลิกที่ภาพเพื่อดูวิธีสร้างความแตกต่างของเรา


เราเดินตามค่านิยมของเรา

ใหม่ ที่บ๊อช วัฒนธรรมและค่านิยมของเราคือ การรับฟังความคิดและจินตนาการของคุณ ดังนั้นคุณทุกคนคือหัวใจสำคัญของทีม

ความเป็นธรรม

เราสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของเราในฐานะผู้ว่าจ้างเสมอ เพราะไม่มีสิ่งใดที่สร้างความเป็นธรรมได้มากไปกว่าการรับฟังความคิดสะท้อนกลับจากพวกเขาซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

ความเปิดเผยและความไว้ใจ

องค์กรแห่งความสุขและประสบความสำเร็จต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส

การเคารพซึ่งกันและกัน

เราสร้างบ๊อชให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและการเติบโตด้วยการให้ความเคารพในแนวคิด ค่านิยม ความคิดเห็น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากเราจะปฏิบัติต่อพนักงานของเราเป็นอย่างดีแล้ว เรายังส่งต่อความรับผิดชอบไปยังชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยการปรับปรุงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสภาพอากาศซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่องานประจำของเรา และนอกจากนี้เรายังมีมูลนิธิโรเบิร์ตบ๊อช (Robert Bosch Stiftung) ซึ่งจะนำผลกำไรส่วนหนึ่งของเราไปใช้ในการดูแลสังคมอีกด้วย

บ๊อชประเทศไทยบนโซเชียลมีเดีย

ดูเพิ่มเติม

ต้องการรับข่าวสารวิธีสร้างความแตกต่างของเรา

สมัครรับจดหมายข่าวเพื่ออัพเดทข่าวสารต่าง ๆ ของเรา

คลิกเพื่อรับข่าวสาร
นโยบายความเป็นส่วนตัว
การคุ้มครองข้อมูลข้อมูลการใช้งาน 
*ช่องที่ต้องกรอก
คลิกเพื่อรับข่าวสาร